Wisdom meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Wisdom meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Wisdom’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Wisdom’ चा उच्चार= विज़डम, विज़्डम

Wisdom meaning in Marathi

जीवनात मिळवलेल्या ज्ञान आणि अनुभवाच्या आधारावर, विशिष्ट परिस्थितीत हुशारीने आणि शहाणपणाने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला इंग्रजीमध्ये ‘Wisdom’ म्हणतात.

1. बुद्धिमान व्यक्तीची योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजेच ‘Wisdom’ होय.

Wisdom- मराठी अर्थ
शहाणपण
बुद्धि
बुद्धिमत्ता
पांडित्य
प्रज्ञा
विवेक
ज्ञान

Wisdom-Example

‘Wisdom’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Wisdom’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: My father’s knowledge and wisdom have greatly help me in my business.
Marathi: माझ्या वडिलांचे ज्ञान आणि शहाणपणाने मला माझ्या व्यवसायात खूप मदत केली आहे.

English: That young man’s wisdom almost surprised the adults.
Marathi: त्या तरुणाच्या बुद्धीने प्रौढांना जवळजवळ आश्चर्यचकित केले.

English: Elderly peoples earn a lot of wisdom from their life experiences.
Marathi: वृद्ध लोक त्यांच्या जीवनातील अनुभवातून खूप शहाणपण मिळवतात.

English: Everybody respects his wisdom and often took advice from him.
Marathi: प्रत्येकजण त्याच्या ज्ञानाचा आदर करतो आणि अनेकदा त्याच्याकडून सल्ला घेतो.

English: Everybody was eagerly awaits listened to his words of wisdom.
Marathi: प्रत्येकजण त्याच्या शहाणपणाच्या शब्दांची आतुरतेने वाट पाहत होता.

English: His failures raised questions about his wisdom.
Marathi: त्याच्या अपयशाने त्याच्या बुद्धिमत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले.

English: What is the wisdom in it to kill the animals in the name of god?
Marathi: देवाच्या नावाने प्राणी मारणे यात काय शहाणपणा आहे?

English: It is wisdom always not to intervene in the matter of an unknown person.
Marathi: अज्ञात व्यक्तीच्या बाबतीत हस्तक्षेप न करणे हे नेहमीच शहाणपण असते.

English: Experience plays a crucial role in life to gain wisdom.
Marathi: शहाणपण मिळवण्यासाठी अनुभव जीवनात महत्वाची भूमिका बजावतो.

English: This is the best article on wisdom ever read by me.
Marathi: हा माझ्याद्वारे वाचला गेलेला शहाणपणावरील सर्वोत्तम लेख आहे.

English: He spread pearls of wisdom at the conference and everybody praised him.
Marathi: त्याने परिषदेत ज्ञानाचे मोती पसरवले आणि प्रत्येकाने त्याचे कौतुक केले.

English: I don’t see any wisdom in continuing this project.
Marathi: हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यात मला कोणतेही शहाणपण दिसत नाही.

‘Wisdom’ चे इतर अर्थ

pearls of wisdom- शहाणपणाचे मोती, ज्ञानाचे मोती

conventional wisdom- परंपरागत ज्ञान

patience is the companion of wisdom- संयम हा शहाणपणाचा साथीदार आहे

love of wisdom- शहाणपणाचे प्रेम

innate wisdom- जन्मजात शहाणपण

a loving heart is the truest wisdom- प्रेमळ हृदय हे सर्वात खरे शहाणपण आहे

folk wisdom- लोक शहाणपण

folk wisdom ways- लोक ज्ञान मार्ग, लोक ज्ञानाच्या पद्धती

ancient wisdom- प्राचीन ज्ञान, प्राचीन शहाणपण

collective wisdom- सामूहिक ज्ञान, सामूहिक शहाणपण

wisdom teeth- अक्कल दाढ

wisdom teeth removed- अक्कल दाढ काढली 

divine wisdom- दिव्य ज्ञान, दैवी शहाणपण

spiritual wisdom- आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शहाणपण

wisdom test- बुद्धि चाचणी, शहाणपण चाचणी

wisdom finds truth- ज्ञान सत्य शोधते, शहाणपण सत्य शोधते

wisdom is organized life- ज्ञान म्हणजे संघटित जीवन, शहाणपण म्हणजे संघटित जीवन

practical wisdom- व्यावहारिक शहाणपण

conventional wisdom- परंपरागत ज्ञान

house of wisdom- ज्ञानाचे घर, शहाणपणाचे घर

holy wisdom- पवित्र ज्ञान, पवित्र शहाणपण

infinite wisdom- अनंत ज्ञान, अनंत शहाणपण

wisdom listens- शहाणपण ऐकते

time-honored wisdom- वेळ-सन्मानित शहाणपण

words of wisdom- शहाणपणाचे बोल

wisdom knowledge- शहाणपण ज्ञान

wisdom girl- शहाणी मुलगी, ज्ञानी मुलगी

wisdom lingers- शहाणपण रेंगाळते, ज्ञान शिल्लक आहे

knowledge and wisdom- ज्ञान आणि शहाणपण

wit and wisdom- बुद्धी आणि शहाणपण

turn your wounds into wisdom- आपल्या अपयशाला शहाणपणात बदला

good books are the storehouse of knowledge and wisdom- चांगली पुस्तके म्हणजे ज्ञान आणि माहितीचे भांडार

‘Wisdom’ Synonyms-antonyms

‘Wisdom’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

intelligence
sagacity
prudence
understanding
shrewdness
acumen
knowledge
erudition
lore
percipience
philosophy
savvy
scholarship
learning

‘Wisdom’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stupidity
folly

 

Leave a Comment